ik
niet alleen
ontdek en groei
gewoon zoals ik ben
ik stoei

Stoeien…  wie houdt daar niet van. Lekker dollen en ravotten. Ontdekken wat je kunt en waar de grenzen liggen. Tegelijk kan dit bulten en builen opleveren. Soms moeten er pleisters geplakt worden.

Stoeien

Stoeien staat voor de ontwikkeling van het kind. Het op speelse wijze ontdekken van de wereld om hen heen en hun eigen plek daarin.

Bulten en builen

Tijdens de ontwikkeling loopt het kind ‘bulten en builen’ op, wat onderdeel is van het vormingsproces. Wanneer ‘bulten en builen’ een belemmering vormen, noemen we dit in het dagelijks leven ook wel ‘problemen’. Als kindercoach onderzoek ik samen met het kind welke ‘bulten en builen’ er zijn en welke mogelijkheden het kind heeft om tot een oplossing te komen. Deze oplossing vormt als het ware de pleister.

Pleisterplaats

De pleister wordt geplakt op de pleisterplaats. Hier wordt op een spel- en oplossingsgerichte werkwijze aan de ‘bulten en builen’ gewerkt. Het kind kiest zelf zijn pleisters uit. Dit staat voor de talenten en kwaliteiten die het kind zelf bezit. In de coaching sessies stoei ik samen met het kind op methodische wijze. Spelenderwijs worden spelmaterialen ingezet die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. We kijken, luisteren en vragen. Als kindercoach begeleid, stimuleer en spiegel ik het gedrag van het kind om doelen te behalen.

Het doel

In mijn kindercoaching beoog ik het volgende:

Sterker in het leven staan

Talenten, kwaliteiten en mogelijkheden (her-)ontdekken

Openheid en het ontwikkelen van zelfvertrouwen

Eerlijke en heldere communicatie met de omgeving

Inzet om het 'negatieve' op z’n kop te zetten in een oplossing!

top