Tarieven

Tarieven Kindercoaching 

Een gemiddeld kindercoachtraject bestaat uit 5-7 sessies.

Oriënterend gesprek geen kosten maximaal 30 minuten
Intakegesprek €79,- 60-90 minuten
Coaching sessie €79,- 60 minuten
Oudercoach sessie* €79,- 60 minuten
Voortgangsgesprek €79,- 60 minuten
Eindgesprek €79- 60 minuten
Kindercoachtraject                                                  Tijdens het intakegesprek zullen we een traject op maat samenstellen. Indien u dit traject in één keer betaald, ontvangt u 5% korting.
Gesprek op school / schoolobservatie €59,-
Opvoedsessie €79,- 60 minuten

Alle prijzen zijn exclusief BTW

In het uurtarief zijn ook de kosten van voorbereiding & uitwerking, kort overleg**, telefonisch of per mail, gebruik van materialen en bijscholing verwerkt.

* Waarin ik u praktische ondersteuning biedt om de ontwikkeling van uw kind beter te kunnen herkennen en te stimuleren.
** Als er langer tijd nodig is, maken we een afspraak waarbij bovenstaande tarieven gelden.

Mogelijke vergoeding

Coaching wordt door een aantal (aanvullende) verzekeringen gedeeltelijk vergoed. Mochten de coaching sessies niet voor vergoeding door uw verzekering in aanmerking komen, dan kunt u de kosten opvoeren bij uw belastingaangifte onder het kopje buitengewone uitgaven.
Als activerende begeleiding kunnen de kosten worden betaald uit het persoonsgebonden budget (PGB). Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.

top