Werkwijze

 1. Kennismakingsgesprek

  De eerste kennismaking is een oriënterend gesprek. Dit gesprek heb ik met u als ouders/opvoeder(s) om vast te stellen wat ik als kindercoach kan betekenen voor uw kind. Hierbij maakt u zelf de keuze om wel of niet een coachingtraject met uw kind bij mij te starten.

 2. Intakegesprek

  Als vertrekpunt voor het coachingstraject maken we een afspraak voor het intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt het doel voor het coachingstraject vastgesteld. U ontvangt tijdens het kennismakingsgesprek of per e-mail het intakeformulier en behandelovereenkomst. De door u ingevulde formulieren ontvang ik graag uiterlijk 2 dagen voor het intakegesprek. Het intakeformulier vormt het uitgangspunt voor het gesprek.

 3. Kindercoachtraject

  De eerste sessie zal in het teken staan van kennismaking en het oriënteren op de hulpvraag. In de daarop volgende sessies begeleid ik uw kind alleen of samen met u als ouder(s) op methodische wijze naar een oplossing. Hiervoor maak ik gebruik van creatieve activiteiten, spelvormen, (bewegings-) oefeningen en eigen initiatieven van het kind. Het aantal sessies dat uw kind nodig heeft, is vooraf niet exact vast te stellen. Gemiddeld zijn het er 5 tot 7. Wanneer tijdens het coachingstraject blijkt dat uw kind meer gespecialiseerde hulp nodig heeft, zal ik u adviseren het traject voort te zetten bij een therapeut, arts, psycholoog of anderszins.

 4. Afronding

  Wanneer het vooraf vastgestelde doel behaald is, ronden we het traject af. Hiervoor wordt met u als ouder(s) (en indien gewenst met uw kind) een afrondend gesprek gepland. In dit gesprek wordt het coachingtraject geëvalueerd en krijgt u handvatten aangereikt voor verdere ondersteuning van uw kind.

top