Theodora Vermaat - Stoei Kindercoaching

Even voorstellen

Ik ben Theodora Gijsbertsen,  getrouwd met Bastiaan, moeder van Jesse en Timo en christelijke kinder-, en opvoedcoach en weerbaarheidstrainer.  Voorzien van een flinke dosis ervaring in het werken met kinderen.  Eerst in het basisonderwijs als leerkracht, nu vanuit mijn eigen praktijk als kinder-, en opvoedcoach en als kindercoach op basisscholen.

Werken met kinderen is mijn passie. Kinderen intrigeren mij enorm; hoe het kind zich ontwikkelt, gedraagt, denkt, voelt … ja hun hele zijn! Het fascineert me om te zien hoe kinderen stoeien om ‘erbij te horen’ en om ‘zich geliefd te weten’.

In 2015-2016 heb ik de post-HBO opleiding tot kindercoach gevolgd bij BGL & Partners. In 2018 heb ik de cursus Rots en Water Basisschool Schoolbreed en in 2019 de Kanjertraining Primair Onderwijs met succes afgerond.

Sinds 1 februari 2016 ben ik gestart met mijn kindercoachpraktijk: ‘Stoei Kindercoaching’ en coach ik kinderen met gedrags-, en sociaal-emotionele problemen en bied ik ondersteuning aan hun ouders en opvoeders. Ook ben ik werkzaam op basisscholen als weerbaarheidstrainer en kinder-, en opvoedcoach.

Als coach zorg ik voor een veilige plek waarin het kind zich gehoord, begrepen en gesteund voelt. Het is mijn verlangen dat elk kind mag weten  dat ze geliefd, uniek en bijzonder zijn voor God.

“Zij brachten de kinderen tot Jezus en Hij zei: laat de kinderen tot Mij komen”

Vanuit deze basis werk ik aan het zelfvertrouwen, zelfbeeld en weerbaarheid van uw kind. Ook leer ik hen door middel van coaching om te gaan met emoties als angst, boosheid en verdriet. U als liefdevolle ouders en opvoeders ondersteun ik graag in de omgang met uw kind.

Sinds 3 februari 2023 mag ik mij naast kindercoach ook opvoedcoach noemen. Het is mijn verlangen om  ouders te helpen om vanuit vertrouwen en verbinding op te voeden, zodat ze weer kunnen genieten van deze waardevolle tropenjaren.

In 2022-2023 heb ik hiervoor de volgende opleidingen gevolg: opvoedcoaching en systemisch/contextueel coachen met kinderen en hun ouders, bij Centrum Tea Adema. Evenals de creatieve en psychomotorische gezinstherapie, de GIB-methode, bij Manon Gervink.

In mijn kindercoaching beoog ik de volgende doelen:

Sterker in het leven staan

Talenten, kwaliteiten en mogelijkheden (her-)ontdekken

Openheid en het ontwikkelen van zelfvertrouwen

Eerlijke en heldere communicatie met de omgeving

Inzet om het 'negatieve' op z’n kop te zetten in een oplossing!

top