Rots en Water training 

Spel is de koninklijke weg van het kind naar zelfkennis, zelfvertrouwen en vertrouwen in de ander en de wereld om hem heen.

Rots en Water training is een super leerzame, praktische én leuke weerbaarheidstraining. Tijdens spel en lichaamsoefeningen leren kinderen al spelenderwijs sociale vaardigheden eigen te maken. Kinderen leren samenwerken, samen spelen en samen leven. Ze leren op te komen voor zichzelf (Rots) en met anderen samen te werken (Water).

   Bij Rots en Water is 75% DOEN en 25% praten!

Het Rots en Water programma is helpend voor ieder kind tussen 6 – 12 jaar dat graag stevig(er) in zijn/haar schoenen wil staan en hier wat extra hulp bij kan gebruiken.

Het is wetenschappelijk bewezen dat kinderen na deze training steviger in hun schoenen staan, meer op zichzelf durven te vertrouwen en hun gedrag kunnen afstemmen op de ander. Een mooie stap in hun ontwikkeling tot een zelfstandig en sociaal persoon.

  • Voor wie? kinderen uit groep 3 t/m 8
  • Waar? in Scherpenzeel
  • Wanneer? wekelijks op woensdagmiddag, uitgezonderd de vakanties. Eerstvolgende training start januari 2024
  • Aantal keer? 10 sessies van 60 minuten

Tijdens deze trainingen staan de volgende thema’s centraal: samenwerken, (zelf)vertrouwen, zelfbeheersing, opkomen voor jezelf, grenzen, emoties, zelfbewustzijn, focus, lichaamstaal, stevig staan, keuzes maken, verantwoording nemen en doorzetten.

Tevens is er een speciale ouder-kind les! Bestaande uit oefeningen die inzicht geven in je kind en jullie ouder-kind relatie en deze zal versterken!

Deze Rots en Water training biedt:
+ Maximaal 10 kinderen per groep.
+ Ouders mogen op 2 momenten in de cyclus meetrainen.
+ Persoonlijk contact met ouders en feedback over de ontwikkeling van uw kind.

KLASSE!-training

De KLASSE!-training is een training voor scholen die een positieve klassensfeer willen creëren.

We maken gebruik van de psycho-fysieke didactiek. Fysieke ervaringen (spel en oefeningen) worden gekoppeld aan mentale, sociale en emotionele vaardigheden. Waarbij actiemomenten worden afgewisseld met zelfreflectie. Deze training creëert een positieve sfeer in de klas en werkt preventief tegen pesten. Indien pestgedrag aanwezig is, staat het aanpakken van pestgedrag centraal.

Naast deze training geven we ook extra mogelijkheden in het begeleiden van een groep. Hierbij valt te denken aan observaties in de klas met een bijbehorend advies en begeleiding van de leerkracht(en). Ook is het mogelijk dat we een ouderavond verzorgen.

Voor aanmelden en/of vragen kunt u het formulier hieronder invullen.

top